משרד המשפטים - נגישות במרחב הציבורי

אל תגבילו אותנו - המרחב הציבורי הוא של כולנו

קמפיין מיוחד של משרד המשפטים שמטרתו להעלות את המודעות להנגשת המרחב הציבורי לנכים ובעלי מוגבלויות.

מורן סמואל - אל תגבילו אותנו
מורן מזוז - אל תגבילו אותנו
שרגא ויינברג - אל תגבילו אותנו